Astma is een nog ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: zij worden kortademig, ademen 'piepend' of moeten hoesten.

Dit komt doordat hun luchtwegen snel geprikkeld raken door allerlei stoffen. Veel mensen met astma zijn allergisch. De aanleg voor astma en allergieën is erfelijk. De een krijgt bijvoorbeeld problemen door huisstofmijt, de ander kan niet tegen huisdieren of pollen.

Benauwdheid en andere klachten treden vaak op in aanvallen en in periodes. Een aanval komt vaak 's nachts of 's morgens vroeg. Meestal hebben mensen met astma tijdens korte of langere periodes geen of weinig klachten. Toch blijven de luchtwegen dan ook iets ontstoken. Vandaar dat astma een chronische aandoening is.

Astma is niet te genezen, maar bij veel mensen zijn de astmaklachten met een uitgekiende behandeling goed onder controle te krijgen. Medicijnen kunnen de klachten verlichten, maar deze vormen slechts een deel van de behandeling.

Spreekuur

Kinderen kunnen terecht op de gewone spreekuren. Daarnaast zijn er themaspreekuren.

Top

Werkwijze speciaal spreekuur ‘luchtwegklachten bij kinderen’

Voor het spreekuur ‘luchtwegklachten bij kinderen’ is een speciale werkwijze. De kinderarts onderzoekt welke aandoening van de luchtwegen het kind heeft. Hij probeert op deze vraag aan het eind van het eerste bezoek al een antwoord te geven.

Om dit te bereiken beantwoorden ouders van te voren thuis een aantal vragen die worden opgestuurd. Op grond van deze antwoorden, worden een aantal onderzoeken gedaan bij het kind. Deze onderzoeken gebeuren voor de datum van het eerste bezoek. Bij dat eerste bezoek zijn de uitslagen van deze onderzoeken bekend bij de kinderarts.

Tijdens het bezoek zal de kinderarts de ouders en het kind nog een aantal vragen stellen. In de meeste gevallen kan de kinderarts met behulp van deze informatie en de uitslagen van de onderzoeken al vertellen welke aandoening van de luchtwegen het kind heeft.

Soms gaat een kind na het bezoek aan de kinderarts ook naar de longverpleegkundige en / of de keel, neus en oorarts.

Top

  Werkwijze speciaal spreekuur 'Astma advies' 

Wanneer uw huisarts het nodig vindt om meer duidelijkheid te krijgen over de luchtwegklachten van uw kind, dan kan een afspraak worden gemaakt bij de astma adviespoli van MMC polikliniek kindergeneeskunde. MMC heeft een team dat gespecialiseerd is in luchtwegklachten bij kinderen. Alle afspraken en onderzoeken worden zoveel mogelijk dezelfde dag ingepland. Met de gegevens van de onderzoeken en het advies van de kinderarts meldt u zich weer bij uw huisarts. Deze bepaalt verder hoe de behandeling van uw kind er uit komt te zien.

Enkele dagen voor uw bezoek krijgt u een vragenlijst toegestuurd die u ingevuld mee dient te nemen naar de afspraak

Voor de afspraak komt u samen met uw kind naar de polikliniek kindergeneeskunde van het MMC in Veldhoven.

Indien uw kind 6 jaar of ouder is wordt eerst een longfunctieonderzoek gedaan.

Daarna volgt een gesprek met de kinderarts en kinderlongverpleegkundige en vindt er een lichamelijk onderzoek plaats.

Een allergietest kan zonodig aansluitend worden verricht.

Top

Werkwijze speciale poli 'astma check up'

Wanneer uw huisarts meer zekerheid wil hebben over de gekozen behandeling van astma bij uw kind, kan een afspraak worden gemaakt bij de astma check-up poli van MMC polikliniek kindergeneeskunde. Kinderen zitten nog midden in hun ontwikkeling waardoor het soms nodig is een behandelplan bij te stellen. MMC heeft een team dat gespecialiseerd is in luchtwegklachten bij kinderen.

Voor de check-up komt u samen met uw kind naar het ziekenhuis.

Tijdens deze afspraak wordt aan de hand van enkele onderzoeken en een gesprek met kinderarts en kinderlongverpleegkundige bepaald hoe het er voor staat met het astma. Indien nodig wordt geadviseerd het behandelplan aan te passen. Na enkele weken of maanden (afhankelijk van de situatie) meldt u zich voor controle bij uw huisarts om het effect van de behandeling te evalueren. De halfjaarlijkse controles vinden ook weer bij uw huisarts plaats.

Top

Pufboekje

Communicatie met de huisarts verloopt via het zogenaamde pufboekje. Dit is een soort paspoort, waarin bij elke bezoek aantekeningen gemaakt kunnen worden door de huisarts, de kinderarts en de kinderlongverpleegkundige. Het doel hiervan is dat alle hulpverleners steeds goed op de hoogte zijn van het beleid.

Het pufboekje ziet er zo uit:

  Top

Arts en kinderlongverpleegkundige

T. Niers, kinderarts

Mw. C. Bolder, kinderlongverpleegkundige

Top

Informatie voor huisartsen

U kunt kinderen van wie u vermoedt dat ze astma hebben, aanmelden via zorgdomein.

Top

Meer weten over astma?

Kijk eens op de site van het astmafonds.

Top

Aandoeningen en behandeling

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Kindergeneeskunde

 • Bezoekadres:
  De Run 4600, 5500 MB Veldhoven
  Route 016
 • Openingstijden:
  Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00u
 • Telefonische bereikbaarheid:
  8.30-17.00 uur
  (040) 888 8270
 • Plattegrond:

  Overzicht begane grond VHV (pdf, 945,80 kB)